• จอบหมุน (โรตารี่)

  การใช้งาน ใช้ในการพรวนดินในงานเปียกและแห้ง(ที่ไม่แข็งจนเกินไป) ช่วยเกษตรกรในการไถโคลน ทำให้เนื้อดินละเอียดเหมาะแก่การเตรียมดินเพื่อการปลูกข้าว คุณสมบัติพิเศษ โครงสร้างแข็งแรง ใบมีดนำเข้าพิเศษคุณภาพดี ทนทาน องศาของใบมีดออกแบบมาเพื่อให้ตีดินได้ละอียด รอบหมุนของใบมีดมีความสัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ มีหน้ากว้างหลายขนาด สามารถเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่งานของลูกค้าได้ อุปกรณ์ต่อพ่วง รุ่น ใช้สำหรับ NT554 54 แรงม้า T97C 97 แรงม้า จอบหมุน (โรตารี่) ขนาด 165 ซ.ม. […]

 • บุ้งกี๋

  การใช้งาน ใช้สำหรับงานเกษตรกรรมและปศุสัตว์ เช่น การตักมูลวัว / ตักอาหารสัตว์ / ตักมันในลานมัน คุณสมบัติพิเศษ คันควบคุมครอบเป็นแบบหุ้มยาง ป้องกันฝุ่นได้ดี มีระบบ Float Action หรือระบบลอยตัวขึ้นของบุ้งกี๋ กรณีพื้นไม่สม่ำเสมอ ช่วยให้การตัก และการเกลี่ยคล่องตัวมากยิ่งขึ้น *ทำงานได้ดีในงานเกลี่ย โดยควบคุมง่ายผ่านคันควบคุม มีระบบ Quick mode ระบบสะบัด (เทไว) ช่วยให้การเทของออกจากบุ้งกี๋สะดวกยิ่งขึ้น […]

 • ผานขุดมัน

  การใช้งาน ใช้สำหรับขุดและพลิกหัวมันขึ้นมาบนดิน ให้ง่ายต่อการเก็บ คุณสมบัติพิเศษ ใบผานทำจากเหล็กเหนียวพิเศษ แข็งแรงทนทาน ตัวผานมีความสมดุลกับตัวรถ โครงสร้างแข็งแรง องศาถูกออกแบบมาอย่างดี ช่วยพลิกหัวมันได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ตัดไม่ถมหัวมัน อุปกรณ์ต่อพ่วง รุ่น ใช้สำหรับ NT554 54 แรงม้า T97C 97 แรงม้า ผานขุดมัน ขนาด 20 นิ้ว RD20

 • ผานบุกเบิก

  การใช้งาน ใช้สำหรับพรวนดิน พลิกหน้าดิน เพื่อเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ และพืชชนิดอื่น ๆ คุณสมบัติพิเศษ โครงสร้างแข็งแรง ใบผานทำจากเหล็กเหนียวพิเศษ ทนทาน ตัวผานมีความสมดุลกับตัวรถ ไม่กินแรงรถ อุปกรณ์ต่อพ่วง รุ่น ใช้สำหรับ NT554 54 แรงม้า T97C 97 แรงม้า ผานบุกเบิก ขนาด 22 นิ้ว จำนวน […]

 • ผานพรวน

  การใช้งาน ใช้ในการพรวนดิน พลิกหน้าดิน เพื่อเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ และพืชชนิดอื่น ๆ คุณสมบัติพิเศษ โครงสร้างแข็งแรง ใบผานทำจากเหล็กเหนียวพิเศษ ทนทาน ตัวผานมีความสมดุลกับตัวรถ ไม่กินแรงรถ อุปกรณ์ต่อพ่วง รุ่น ใช้สำหรับ NT554 54 แรงม้า T97C 97 แรงม้า ผานพรวน ขนาด 22 นิ้ว จำนวน […]

 • ริปเปอร์ฝังปุ๋ย

  การใช้งาน ใช้สำหรับใส่ปุ๋ยในงานอ้อย ช่วยลดปัญหาการใส่ปุ๋ยไม่สม่ำเสมอ ไม่ทั่วถึง และไม่มีการกลบปุ๋ยจากการอาศัยแรงงานคนหว่านปุ๋ย เครื่องฝังปุ๋ยจะประกอบด้วยใบจานตัดสำหรับเปิดหน้าดินและสับใบอ้อยเพื่อไม่ให้ติดใบอ้อยเวลาใส่ปุ๋ย, ขาริปเปอร์ สำหรับช่วยเปิดร่อง, และระบบเกลียวลำเลียงฝังปุ๋ย พร้อม ลูกกลิ้งปิดหน้าดินที่ด้านหลัง คุณสมบัติพิเศษ มีจานตัดใบอ้อย ช่วยให้ใบอ้อยไม่ติดขาตอนใส่ปุ๋ย และใบอ้อยที่เหลือสามารถช่วยปกคลุมเก็บความชื้น มีขาริปเปอร์ทำจากเหล็กพิเศษ แข็งแรงทนทาน ไม่กินแรงรถ ช่วยไถระเบิดดินดาน (ดินที่แข็ง) ได้ดี ระบบเกลียวลำเลียงออกแบบเป็นอย่างดี ช่วยให้ได้อัตราปุ๋ยที่สม่ำเสมอ ฝังและกลบปุ๋ยได้ความลึกระดับพอดี อุปกรณ์ต่อพ่วง รุ่น […]

 • เครื่องปลูกมันสำปะหลัง

  การใช้งาน ใช้สำหรับงานปลูกมันโดยพ่อพ่วงเข้ากับรถแทรกเตอร์ ใช้คนงานอยู่บนอุปกรณ์ 1 คน ในป้อนมันทั้งลำเข้าเครื่อง เครื่องปลูกมันนี้ทำหน้าที่หลายอย่างไปพร้อมกัน นับตั้งแต่การยกร่อง ตัดท่อนพันธุ์ออกเป็นท่อนๆ ปักท่อนพันธุ์ในร่องดิน ใส่ปุ๋ย และฉีดยา (*ชุดฉีดยาเป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษ) ช่วยลดต้นทุน และค่าแรงงานในการปลูก คุณสมบัติพิเศษ ชุดจานเปิดหน้าดิน และชุดยกร่องทำงานสัมพันธ์กับเป็นอย่างดี ช่วยให้สามารถปรับขนาดร่องให้เท่ากันทุกร่อง มีชุดปั้นดิน ช่วยในการรักษาความชื้นในดินได้เป็นอย่างดี ชุดตัดท่อนพันธุ์ ประกอบด้วยใบมีดทำจากเหล็กอย่างดี ตัดได้ขนาดสม่ำเสมอ ชุดปักท่อนพันธุ์เป็นแบบชุดลูกยางคู่ มีความยืดหยุ่นสูง […]

 • เครื่องปลูกอ้อย

  การใช้งาน ใช้สำหรับงานปลูกอ้อยโดยพ่อพ่วงเข้ากับรถแทรกเตอร์ ใช้คนงานอยู่บนอุปกรณ์ 2 คน ในป้อนอ้อยทั้งลำเข้าเครื่อง เครื่องปลูกอ้อยทำหน้าที่หลายอย่างไป นับตั้งแต่การเปิดร่องหน้าดิน ตัดท่อนพันธุ์อ้อยออกเป็นท่อนๆ วางท่อนพันธุ์ในร่องดิน ใส่ปุ๋ย โดยสามารถปรับปริมาณการออกของปุ๋ยได้ จากนั้นล้อตามจะทำการกลบท่อนพันธุ์อ้อย ช่วยไม่ให้ความชื่นในดินเสียไป อ้อยได้รับความชื่นในดินได้ดีกว่าการปลูกด้วยแรงงานคน คุณสมบัติพิเศษ หัวเปิดร่องทำจากเหล็กอย่างดี แข็งแรงทนทาน ชุดใบมีดสับท่อนพันธุ์ สับได้ระยะสม่ำเสมอ การวางท่อนพันธุ์ได้ระยะห่างพอเหมาะต่อเนื่อง จังหวะการลงของปุ๋ยถูกออกแบบให้ได้จังหวะพอดีสม่ำเสมอ ได้งานเต็มที่ อุปกรณ์ต่อพ่วง รุ่น ใช้สำหรับ […]

 • ใบดันดิน

  ออกแบบพิเศษเฉพาะอิเซกิ โครงสร้างแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพการทำงาน ใบมีดมีความโค้งมนช่วยอุ้มดินได้ดี จึงสามารถดันดินได้มีประสิทธิภาพ การใช้งาน  ใช้ในการดันดิน ปรับพื้นที่ คุณสมบัติพิเศษ โครงสร้างแข็งแรง ใบมีดออกแบบมาพิเศษให้มีความโค้งมนช่วยอุ้มดินได้ดี อุปกรณ์ต่อพ่วง รุ่น ใช้สำหรับ NT554 54 แรงม้า T97C 97 แรงม้า ใบดันดินหน้า ขนาด 180 ซม. FBN180 ใบดันดินหน้า […]