ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (Position Vacancy)

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ) 

    คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. เป็นต้นไป สาขา การตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย, การทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆได้ดี
 • มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 • หากมีความรู้ด้านการเกษตร และภาษาอังกฤษจะ พิจารณาเป็นพิเศษ

   

    รายละเอียดงาน

 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และวางแผนการขาย, การตลาด
 • เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษา, ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • สรุปข้อมูลการขายรายงานแก่หัวหน้างาน

สนใจติดต่อ 062-424-2097 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
หรือส่ง CV, Resume ได้ที่  s.thanaporn@istfm.co.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ) 

    คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. เป็นต้นไป สาขา การตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย, การวางแผนการตลาดและใจรักในการขาย
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆได้ดี
 • มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 • หากมีความรู้ด้านการเกษตร และภาษาอังกฤษจะ พิจารณาเป็นพิเศษ

   

    รายละเอียดงาน

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และวางแผนการขาย, การตลาด
 • เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษา, ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • สรุปข้อมูลการขายรายงานแก่หัวหน้างาน

สนใจติดต่อ 062-424-2097 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
หรือส่ง CV, Resume ได้ที่  s.thanaporn@istfm.co.th


ส่งข้อมูลการสมัครงาน

กรุณาแนบลิงค์สำหรับดาวน์โหลดประวัติการทำงานเพื่อประกอบการพิจารณา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-002-0061 recruitment@istfm.co.th