แทรกเตอร์


  • แทรกเตอร์ Massey Ferguson รุ่น MF4707

  • แทรกเตอร์ Massey Ferguson รุ่น MF4708

  • แทรกเตอร์ Massey Ferguson รุ่น MF5710

  • แทรกเตอร์ Massey Ferguson รุ่น MF6712

  • แทรกเตอร์ Massey Ferguson รุ่น MF6713

เครื่องอัดฟาง


  • เครื่องอัดฟาง Massey Ferguson รุ่น MF1840