• เครื่องตัดสับย่อย หญ้าเนเปียร์และข้าวโพด Chopper MC90S

    รายละเอียด จำนวนแถว 1 แถว ระยะสัดส่วน ความกว้าง 2.24 เมตร ความยาว 2.09 เมตร ความสูง 3.25 เมตร ความสูงเมือพับปล่อง 2.20 เมตร น้ำหนัก 480 กิโลกรัม จำนวนใบมีดส่ง 2 ใบ จำนวนใบมีด 10 ใบ […]

  • เครื่องผสมอาหารสัตว์ Mixer Profile 4.1 6.1 DS

  • เครื่องพรวนดินแนวตั้ง Power Harrow

    รายละเอียด รุ่น MF 4707 / MF 4708 MF 5710 72 – 85 แรงม้า 102 แรงม้า เครื่องพรวนดินแนวตั้งขนาด 2.5 เมตร พร้อมลูกกลิ้ง Crumble roller หรือ Packer roller HRB252+Crumble roller/Packer […]